|
|
|
|
|
|
|
|
Titulinis / Veikla
Darbo užmokestis
         
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius
2016 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
2017m.
I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 
2017m.
II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 
1
Direktorius
1
998
1000
  1000
2
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2
*
*
 
775*
3
Koncertmeisteris
4
201
207   211
4
Mokytojas, turintis aukštąjį išsilavinimą
2 426 253   263
5
Vyresnysis mokytojas
10
659
663
  636
6
Mokytojas metodininkas
10
731
715
  701
7
Ūkvedys
1
*
*
 
 *
8
Sekretorius
1
*
*
 
 *
9
Vyresnysis buhalteris
1
*
*
 
 *
10
Instrumentų derintojas
1
*
*
 
 *
11
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
2
*
*
   285
12
Rūbininkas
1
*
*
 
 *
13
Valytojas
3
365
380
   380
14
Kiemsargis
2
*
*
   190
 15  Sargas  2  * *   503
 
    *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto ,,Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.
 
 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis