|
|
|
|
|
|
|
|
Titulinis / Konkursai
Mažieji Talentai 2017

 

UTENOS MUZIKOS MOKYKLA

TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO

„MAŽIEJI TALENTAI  2017“

NUOSTATAI

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai“ (toliau Konkurso) idėja pagrįsta vadovaujantis  Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (patvirtinta LR švietimo ministro Nr. ISAK-105 2009), Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatomis, kuriomis siekiama  užtikrinti gabių vaikų visavertį muzikinį ugdymą, sudarant tinkamas edukacines sąlygas. 

1.2. Šios sąlygos reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo tvarką, vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.

 

2. KONKURSO TIKSLAI 

2.1. Atskleisti gabių ir talentingų vaikų muzikinius gebėjimus, skatinant jų kūrybiškumą, saviraišką.

2.2.  Puoselėti muzikavimo tradicijas, suteikiant galimybę įgyti sceninės patirties jaunesniojo amžiaus vaikams.

 

3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS  

3.1. Konkursas  vyks 2017 m. gegužės 5 d. Utenos muzikos mokyklos koncertų salėje, Maironio g. 11, Utena.

3.2. Konkurso organizatoriai: Utenos muzikos mokykla. Konkurso koordinatoriai: Aida Driukaitė, Utenos muzikos mokyklos fortepijono skyriaus  mokytoja, Lina Gudienė, Utenos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

3.3. Kontaktai: interneto adresas: www.umm.lt, el. p.  muzikosm@muzika.utena.lm.lt,

 tel. 8 389 61626,  A.Driukaitė tel. 8 699 98793

3.4. Konkurso dalyviai- jaunieji atlikėjai  iki 11 metų, grojantys įvairiais instrumentais solo: fortepijonu, smuiku, violončele, fleita, klarnetu, saksofonu, birbyne, akordeonu, kanklėmis, melodiniais mušamaisiais ir kt.

3.5. Jaunųjų atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai.

3.6. Konkurso dalyviai  atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius.

3.7.  Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas:

Grupė

Amžius

Trukmė

A

Iki 7 metų

Iki 4 min.

B

7-8 metai

Iki 6 min.

C

9-10 metai

Iki 8 min.

 

3.8. Informacija apie registraciją, repeticijas ir konkurso eigą bus paskelbta Utenos muzikos  mokyklos internetinėje svetainėje  www.umm. lt  2017 m.   balandžio 26 d.

 

4. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

4.1. Konkurso dalyvių paraiškos (dalyvio anketa) priimamos iki 2017 m. balandžio 18 d.

4.2. Dalyvio anketą rasite adresu www.umm.lt  

4.3. Užpildytas paraiškas prašome siųsti el. paštu muzikosm@muzika.utena.lm.lt

4.4. Konkurso dalyvio mokestis – 14 EUR.

4.5. Mokestį dalyviai sumoka atvykę į konkursą arba pavedimu: Utenos muzikos mokykla, įm. kodas 190190792, sąskaitos Nr. LT 07 7044 0600 0260 8399

4.6. Kelionės išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.

 

 5. VERTINIMAS

5.1. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia žiuri komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

5.2. Visi konkurso dalyviai, jų mokytojai  ir koncertmeisteriai apdovanojami  padėkos raštais.

5.3. Kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai  apdovanojami diplomantų bei laureatų diplomais.

5.4  Konkurso pagrindinis prizas - „Metų atradimas“.

 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis