|
|
|
|
|
|
|
|
 
2012.03.03
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje buvo surengtas III Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų festivalis - maratonas. Šio renginio tikslas - skatinti domėjimąsi tautine muzika, populiarinti tautinius muzikos instrumentus, ugdyti jaunąją muzikos atlikėjų kartą, sudaryti bendradarbiavimo ir patirties pasidalijimo galimybę muzikos mokyklų mokytojams. Festivalyje – maratone dalyvavo mokiniai grojantys tautiniais muzikos instrumentais: solistai grojo patobulintais instrumentais - kanklėmis, birbynėmis, lumzdeliais, skrabalais, solistai ir ansambliai (duetai, trio, kvartetai, kvintetai) grojo tradiciniais instrumentais - kanklėmis, diatoninėmis birbynėmis, lumzdeliais, skudučiais ir kt.. Įvairaus amžiaus muzikantai - muzikos mokyklų mokiniai, konservatorijų studentai, dėstytojai renginio metu atliko 148 kūrinius. Maratone dalyvavo ir Utenos muzikos mokyklos folkloro studijos - ansamblio ,,Sietynas" mokiniai, kuriuos parengė etnomuzikologė, mokytoja Rima Garsonienė. Dešimtstygėmis liaudiškomis kanklėmis skambino kanklininkė solistė Justina Savickaitė, kanklininkių duetas - Brigita Miliūtė ir Viktorija Taraškevičiūtė, kapelija - Mindaugas Katinas /Peterburgo trieilė armonika/, Eligijus Šinkūnas /Peterburgo trieilė armonika/, Vaiva Narveišytė /smuikas/, Justina /mažasis būgnelis/. Net keletą valandų užtrukusį tautinių muzikos instrumentų festivalį – maratoną, šaunius jaunųjų muzikantų pasirodymus Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos scenoje primins bendra mokinių, mokytojų ir organizatorių nuotrauka, Utenos vaikams išsakyti komplimentai, įteikti padėkos raštai ir suvenyrai. Kartu su koncertavusiais muzikantais į festivalį vyko ir muzikavimo patirties sėmėsi mokinių palaikymo komanda: Jonas Ilčiukas, Karolis Kraujelis ir Eglė Klimaitė. Kelionė į namus neužtruko. Jos metu buvo sudainuotos gražiausios folkloro studijos ,,Sietynas“ repertuaro dainos, dar daug jų liko ir nesudainuotų.

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis