|
|
|
|
|
|
|
|
 
"Mažieji talentai 2010"
2010.gegužės 21 dieną vyks IV-asis tarptautinis instrumentinės muzikos festivalis – konkursas

“Mažieji talentai 2010“

Tarptautinis instrumentinės muzikos festivalis – konkursas “Mažieji talentai” jau ketvirtą kartą kviečia į Utenos muzikos mokyklą pačius mažiausius iki 10 metų amžiaus įvairių specialybių atlikėjus.

Tikslas
Atskleisti gabių ir talentingų vaikų muzikinius gebėjimus, skatinant jų kūrybiškumą, saviraišką, suteikiant galimybę įgyti sceninės patirties.

Uždaviniai
Kryptingai plėtoti gabių ir talentingų vaikų muzikinius gebėjimus ir įgūdžius.
Ugdyti mažųjų atlikėjų muzikavimo meistriškumą.
Skatinti koncertinę veiklą.
Ugdyti būsimą klausytoją aktyviam muzikos klausymui ir suvokimui.

Bendros sąlygos
Tarptautinis festivalis – konkursas “ Mažieji talentai “ vyks 2010 m. gegužės 21 dieną
Utenos muzikos mokykloje.
Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti mažieji atlikėjai grojantys įvairiais instrumentais solo
fortepijonu, smuiku, violončele, fleita, klarnetu ,saksofonu, akordeonu, kanklėmis, mušamaisiais ir kt.
Festivalyje – konkurse gali dalyvauti vaikai iki 10 metų ( imtinai ).
Festivalio -konkurso dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus skirtingo charakterio kūrinius.
Atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai.
Visi mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanojami padėkos raštais.
Konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, o geriausieji- diplomantų ir laureatų diplomais.
Festivalio-konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2010 m. gegužės 10 d. adresu:
Maironio 11,Utena, 28142 arba muzikosm@muzika.utena.lm.lt
Dalyvio mokestis 50 litų.
Dalyvio mokestį galima sumokėti atvykus į konkursą arba pavedimu : Utenos muzikos mokykla, įm. kodas 190190792, sąskaitos Nr. LT 07 7044 0600 0260 8399.
Visa informacija apie festivalį-konkursą “Mažieji talentai 2010” bus paskelbta gegužės 14 d. internete adresu : www.umm.lt
Anketą galima rasti adresu: http://umm.lt/dokumentai
Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į šias grupes:

A - dalyviai gimę 2003-05-21 ir vėliau
B - dalyviai gimę 2001-05-21 ir vėliau
C - dalyviai gimę 1999-05-21 ir vėliauKontaktiniai telefonai:
8 389 61626 Utenos muzikos mokyklos raštinė

koordinatorė Aida Mališauskienė
+370 8 699 98793
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС „Маленькие таланты“
Общие условия.

Фестиваль-конкурс „Маленькие таланты“будет проходить 21 мая 2010 года в Утенской музыкальной школе.
Фестиваль- конкурс организует Утенская музыкальная школа.
В фестивале-конкурсе могут участвовать маленькие исполнители играющие на различных инструментах соло ( фортепиано, струнных, духовых и народных инструментах ).
В фестивале- конкурсе могут участвовать дети до 10 лет ( включительно).
Концертмейстерами исполнителей могут быть учителя или учащиеся.
Все учителя и концертмейстеры будут награждаться благодарственными грамотами.
В фестивале- конкурсе участники исполняют два произведения разного характера.
Выступление участников будет оценивать жюри.
Участники конкурса будут награждаться дипломами, дипломами лаурятов и благодарственными грамотами.
Взнос участника 50 Lt.
Заявки на участие в конкурсе-фестивале присылать до 10 мая 2010 года по адресу :
Ул.Майронио 11, г.Утена, 28142 или muzikosm@muzika.utena.lm.lt

Aнкета: http://umm.lt/dokumentai
 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis