|
|
|
|
|
|
|
|
 
Muzikuoti kartu - smagu
Utenos muzikos mokykla šiais metais pažymi savo veiklos 45 – metį. Šiais metais pažymimas Lietuvos vardo tūkstantmetis. Tai - reikšmingos ir gražios sukaktys, paskatinusios Utenos muzikos mokyklos bendruomenę savo renginiais įprasminti jas, parodant muziką kaip vertybę, kaip galimybę žmogui augti ir tobulėti, dalyvauti kūryboje bei valstybės kultūriniame gyvenime.
Vienas tokių renginių - “Vienu ritmu” – vyko Kovo 11 – tosios išvakarėse. Tai buvo sykiu ir puiki dovana Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Jo idėja – bendram muzikavimui suburti mokyklą lankančių vaikų šeimų narius – brendo jau seniai. Norėta, kad mažųjų muzikantų tėveliai ne tik palydėtų savo atžalėles į papildomo ugdymo įstaigą, bet ir patys pagal galimybę įsijungtų į šios įstaigos gyvenimą, kaip galima jį arčiau pažintų. Juo labiau, kai Utenos muzikos mokyklos duris kasmet praveria vaikai, kurių tėveliai kažkada mokėsi šioje mokykloje.
Muzikuoti kartu su kitais yra visuomet smagu. Tačiau, ko gero, smagiausia groti su bendraminčiais, su pačiais artimiausiais žmonėmis. Tuomet tarsi dar labiau visus sujungia, suartina viena melodija, vienas ritmas. Todėl koncerto – šventės pavadinimas “Vienu ritmu” atitiko ir idėją, ir renginio dvasią, o scenoje vienas kitą keičiantys muzikiniai numeriai kalbėjo patys už save.
Scenoje pasirodė įvairios sudėties instrumentiniai bei vokaliniai ansambliai, kuriuos koncertui parengė uteniškių šeimos: Gruodžių, Indrašių, Laužikų, Žlabickų, Kirilauskų, Narvaišių, Zlataravičių, Eitminavičių, Tomkūnų, Jasevičių, Barzdų, Venslovų, Puodžiukų, Gricių, Bagočiūnų, Gogelių, Kuzmickų, Skeirių, Malinauskų, Petkevičių, Sabaliauskų, Trimonių, Keraminų šeimyna. Daugelis dabartinių Utenos muzikos mokyklos moksleivių savo tėveliams ir mamytėms tiesiog suteikė progą prisiminti ankstesnes savo pažintis su muzika, muzikos mokslus, o pamuzikavę kartu, išgyveno šviesų ir nepakartojamą bendrystės jausmą. Todėl gausiai salėje susirinkę žiūrovai negailėjo plojimų atlikėjams, nes tai, kas vyko scenoje, buvo labai nuoširdu, jautėsi, jog koncertui ruoštasi labai atsakingai.
Smagią nuotaiką padėjo sukurti ir salės papuošimas – improvizuota pavasarinė puokštė, renginio emblema. Tuo geranoriškai pasirūpino dailininkė Falmira Sinicienė, pagrįstai laikanti save mokyklos bendruomenės nare – čia muzikos paslapčių mokėsi jos dukra, čia muzikos pažinimo kelią pradeda anūkėlė.
Gražiai šeimų pasirodymus pristatė Utenos muzikos mokyklos moksleivė Kristina Trinkūnaitė, kurios renginio vedėjos vaidmeniui pasirengti padėjo mokytoja Nijolė Gelgotienė, ilgai ir kruopščiai derinusi programą, kvietusi moksleivius dalyvauti koncerte “Vienu ritmu”.
Simboliška, kad koncertą “Vienu ritmu” pradėjo Utenos muzikos mokyklos tarybos pirmininkas, Seimo narys Edmundas Pupinis, ilgametis savotiškas gausios muzikos mokyklos šeimos narys, savo daina vaizdžiai parodęs muzikos kalbos universalumą, įtaigumą ir svarbą. Simboliška, kad koncerto baigiamasis akordas buvo patikėtas muzikantų Trimonių šeimai, kurios šeimyninis muzikavimas perduodamas iš kartos į kartą, kurioje muzika yra neatskiriama gyvenimo dalis, suteikianti visiems gyvenimo prasmės, šviesos, optimizmo. Gal todėl ir koncertas neprailgo, nors muzikinių numerių būta tikrai nemažai. Dėkodamas visiems renginio dalyviams už pasirodymą, Utenos muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas, išreiškė įsitikinimą, jog šeimyninio muzikavimo tradicijos mokykloje bus tęsiamos ir pakvietė visus susirinkusius rengti naujas programas kitų metų koncertui “Vienu ritmu”.

Audronė Misiukaitė

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis