|
|
|
|
|
|
|
|
 
"Sietynui"-10 metų
2012 m. sausio 27 d. Utenos muzikos mokykla ir Utenos etninės kultūros centras pakvietė į Utenos muzikos mokyklos folkloro studijos - ansamblio „Sietynas" ir kapelijos „Muzikontai iš pa Utenas" 10 veiklos metų šventę. Prieš 10 metų į Utenos muzikos mokyklą vaikams tikrą liaudies muziką, su tikrais liaudies muzikos instrumentais pagroti atėjo trys liaudies muzikantai - armonikininkas Valentas Rimas Trainys, armonikininkas ir būgnininkas Kazimieras Streikus, tuo metu smuikininkas, o per savo gyvenimą puikiai grojęs įvairiais muzikos instrumentais, Levonas Andrašius. Tuomet, po pirmo koncerto jie pasakė - ,,Vaikams pagrosime visada". Taip bendradarbiaujant, kartu muzikuojant, tarsi savaime susikūrė du kolektyvai - kapelija ,,Muzikontai iš pa Utenas" ir folkloro studija - ansamblis, kuris kiek vėliau gavo pavadinimą ,,Sietynas". Abu kolektyvai susikūrė tam, kad vyriausios kartos liaudies muzikantai, padedant etnomuzikologams ir pedagogams, turėtų galimybę perduoti muzikavimo, muzikos instrumentų valdymo gudrybes, patirtį ir gražiausią savo repertuarą jauniausiems Utenos vaikams, būsimiems muzikantams.
Koncerto metu ,,Sietyno" mokiniai demonstravo šiais laikais retą mokėjimą groti keletu liaudies muzikos instrumentų, dainuoti, šokti. Skudutininkų ansamblis supūtė tradicinius kūrinėlius Likalaukių ,, Katė", Gintautų ,,Untytė". Vaikai dainavo ,,Sveiki gyvi sveteliai", ,,Dar ne visas ratelis", ,,O kieno žali sodai", o dešimtstygėmis kanklėmis pasikeisdamos kankliavo Viktorija Arelytė, Ugnė Maknytė, Ieva Strazdaitė, Eglė Klimaitė. Mažiausieji ėjo ratelius, grojo jų mėgiamais instrumentais - būgneliais su pagaliukais. Liaudiškomis kanklėmis kanklininko Martyno Lapienės pjesę pakankliavo Austėja Žmoginaitė, Justina Savickaitė dainuodama kankliavo dainą ,,Aš pasėjau žalią rūtą", o draugėms turavojant - ,,Eisim, sesės, namolio", Viktorija Taraškevičiūtė dainuodama kankliavo ,,Siūruoj nindrela", o kartu su Brigita Miliūte paskambino kanklininko Kazimiero Masaičio polką ,,Tamta tedri". Smuiku tradicinius kūrinėlius griežė Vaiva Narveišytė, greta būgneliais grojo Viktorija, Brigita. Grojo dvi mokinių kapelijos su skirtingomis armonikomis. Diatonine armonika grojo Lukas Tamašauskas, Peterburgo trieile armonika - Eligijus Šinkūnas, Mindaugas Katinas, ir ,,Sietyno" buvęs mokinys Svajūnas Ilčiukas. Dviese, su armonikia ir būgneliu, kaip savo jaunystės šokiuose, pagrojus vyriausiems Utenos muzikantams - V.R.Trainiui ir K.Streikui - čia pat scenoje buvo surengtas egzaminas jauniesiems būgnininkams. Grojant patyrusiems armonikininkams mokiniai stojo į eilę ir po vieną grojo būgneliu su pagaliuku, pademonstravo savo meistriškumą grodami nežinomą jiems kūrinį, ir net tradiciškai improvizuodami. Taip anksčiau jaunimo vakarėliuose rimtus pavargusius ar šokti panorėjusius muzikantus pavaduodavo jaunesnieji.
Įdomu tai, kad šio koncerto metu scenoje susėdus vyresniems muzikantams - etnomuzikologui Raimondui Garsonui ir geriausiam mūsų krašto armonikininkui V.R.Trainiui, bei ,,Sietyno" jauniesiems armonikininkams S.Ilčiukui, M.Katinui, E.Šinkūnui, - pirmą kartą Lietuvoje scenoje grojo net penki armonikininkai grojantys Peterburgo trieilėmis armonikomis. Įprasta, kad muzikantai šiuo instrumentu groja po vieną, nes fabrike ir Aukštaitijos liaudies meistrų gaminti vienetiniai instrumentai dažniausiai tarpusavyje nedera. Vienodo derinimo instrumentus pavyko nusipirkti tik didelio atsitiktinumo dėka.
Renginyje dalyvavo svečiai. Įdomu ir malonu buvo pasiklausyti mokytojos Birutės Nemčinskienės vadovaujamos Kauno tautinės kultūros centro vaikų folkloro kapelos ,,Dailingė" muzikavimo, muzikinio sveikinimo. Staigmena ir dovana žiūrovams buvo šios kapelos cimbolininko Rapolo Diržinausko (8m.) ir ,,Sietyno" būgnininkės Justinos Savickaitės (7m.) muzikinis pasirodymas. Šis muzikantų duetas Lietuvos žmonėms, uteniškiams gerai žinomas iš jaunųjų talentų konkurso, LRT laidos ,,Vunderkindai", kur šie vaikai vaikai smagiai grodami pasiekė finalą ir tapo pirmos laidos nugalėtojais. Juos sveikino ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
Antroje koncerto dalyje grojo kapelija ,,Muzikontai iš pa Utenas". Jie atliko tradicinius Utenos krašto kūrinius skambėjusius įvairiose šventėse, koncertuose, konkursuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis