|
|
|
|
|
|
|
|
Titulinis / Veikla / Ugdymas
Programos

MOKYKLA SIŪLO ŠIAS PROGRAMAS

 

· 1-4 metų trukmės pradinio muzikinio ugdymo programa.(PR)

Šios programos tikslas suteikti pirmuosius grojimo ar dainavimo įgūdžius, lavinti klausą, gilinti muzikos teorijos  žinias.

· 1-4 metų trukmės pagrindinio muzikinio ugdymo programa.(PG)

Lavinami grojimo bei dainavimo įgūdžiai, suteikiamos elementariosios muzikos žinios, lavinamas kūrybiškumas, dalyvaujama koncertuose bei konkursuose rajone bei už jo ribų. Mokiniams, įvykdžiusiems parengiamojo, pradinio ir pagrindinio mokymosi programinius reikalavimus, mokykla išduoda neformaliojo ugdymo pažymėjimus Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

· 1-2 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo programa.(IU)

Šią programą gali rinktis mokiniai baigę pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei norintys toliau gilinti žinias.

· 1-4 metų trukmės muzikinės saviraiškos  ugdymo programa (MM),

Be atrankos, tik po minimalaus muzikinių duomenų patikrinimo, yra siūloma muzikos mėgėjų programa, kurioje mokiniai gali lavinti dainavimo įgūdžius, dalyvauti muzikinių kolektyvų bei folkloro studijos veikloje. Įvykdę ketverių metų muzikos mėgėjų mokymo programą gauna mokyklos pažymą apie išklausytą kursą.

· 1-2 metų trukmės ankstyvojo muzikinio ugdymo programa(AU)

skirta jaunesniojo amžiaus mokinių lavinimui. Į ją priimami mokiniai nuo

4 metų yra mokomi dainavimo bei lavinami jų įgimti muzikiniai gebėjimai.

 

  Labai gabūs mokiniai  turi galimybę pasirinkti Profesinio ugdymo modulį, suteikiantį didesnes mokymosi  galimybes.

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis