|
|
|
|
|
|
|
|
 
Romantizmo epocha
PROJEKTO “ROMANTIZMO EPOCHA UTENOS APSKRITIES JAUNŲJŲ MENININKŲ AKIMIS”


APRAŠAS


Šiuo laikotarpiu mokyklose atsiranda vis daugiau šiuolaikinių kompiuterinės, vaizdo bei garso technikos. Tačiau mokomosios medžiagos vis dar jaučiamas stygius. Todėl Utenos muzikos mokykla jau trečius metus vykdo tęstinį projektą “Stilių raida Utenos apskrities jaunųjų menininkų akimis” 2005 metais išleisdama DVD diską pavadinimu “Baroko epocha”, o 2006 metais - “Klasicizmas”, 2007-“Romantizmo epocha”.
Šiame projekte dalyvavo visos Utenos apskrities muzikos, meno ir dailės mokyklos, bendrojo lavinimo mokyklos, bibliotekos. Projektas prasidėjo muzikos mokyklose. Moksleiviai ir mokytojai aiškinosi klasicizmo epochos pagrindinius bruožus, stilistiką, nagrinėjo kompozitorių biografijas, kūrybą, klausėsi ir analizavo kūrinius. Moksleiviai rinkosi jiems patinkančius šios epochos kompozitorių kūrinius ir mokėsi juos atlikti. Visos apskrities muzikos ir meno mokyklose buvo surengti klasicizmo epochos kūrinių koncertai, kuriuose dalyvavo per 200 moksleivių. Koncertų metu buvo atrenkami kokybiškiausiai atlikti kūriniai, kurie vėliau buvo filmuojami ir įrašomi į diskus. Po to visi įrašai buvo patalpinti į DVD diską pavadinimu “Koncertas”.
Dailės mokyklose moksleiviai ir mokytojai studijavo klasicizmo epochos meną, architektūrą, skulptūras, dizainą, tapybą tiek pasaulyje tiek ir Lietuvoje. Per 150 moksleivių mokėsi kopijuodami šios epochos rūbus, pastatus, jų detales, nagrinėjo pagrindinius bruožus ir stengėsi juos panaudoti savo darbuose. Taip pat surengė savo darbų pristatymus, kuriuose patys pasirodė apsirengę šios epochos rūbais.
Utenos Aukštakalnio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Valentinas Eismantas į politinės klasicizmo epochos apžvalgos parengimą įtraukė ne tik dailės ir muzikos mokyklos moksleivius, bet ir per 100 savo auklėtinių. Moksleiviai rinko medžiagą apie epochos politinę situaciją, žymiausius veikėjus, ieškojo informacijos apie jų veiklą bei nuveiktus darbus. Šią informaciją apibendrino, parengė tekstus ir skaitmeniniame formate pateikė mokytojas. Visa ši medžiaga sudėta į skyrių pavadinimu “Istorinė epochos apžvalga”.
Muzikos mokyklos rinko medžiagą apie to laikmečio žymiausius menininkus, kompozitorius. Taip pat apie muzikos instrumentus, orkestro sudėtį, kūrinių formas, žymiausius teatrus, atlikėjus….
Medžiaga buvo pateikta mokytojai Gintarei Armonaitienei, kuri iš surinktos medžiagos atrinko kas buvo surinkta reikšmingiausio, apibendrino ir parengė tekstus. Šio skyriaus rengime dalyvavo apie 130 moksleivių bei mokytojų.
Medžiagą apie klasicizmo epochos literatūrą, dramaturgus bei rašytojus rengė Laima Lapinienė. Ji su moksleiviais studijavo epochos žymiausius literatūros kūrinius, aiškinosi pagrindinius bruožus teatro mene, poezijoje. Šio skyriaus rengime dalyvavo 90 įvairaus amžiaus moksleivių iš skirtingų mokyklų.
Visą surinktą medžiagą apdorojo ir įgarsino mokytoja Gintarė Armonaitienė.
Šie DVD diskai “Romantizmo epocha” buvo pristatomi Utenos apskrities bendrojo lavinimo, muzikos ir meno mokyklose istorijos, dailės, muzikos mokytojams visuose rajonuose. Aiškinama kaip jais naudotis, kokia jų struktūra bei sudedamosios dalys. Pristatymo metu buvo surengtos moksleivių piešinių parodos, koncertai. Viso projekte dalyvavo virš 600 moksleivių bei mokytojų, o projektas truko virš 200 dienų.
Projektą rėmė Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei Utenos savivaldybė.

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis