|
|
|
|
|
|
|
|
Titulinis / Konkursai
V.Vitaitės fortepijonių ansamblių konkursas

UTENOS  MUZIKOS  MOKYKLA

 

II-OJO  PROF. VERONIKOS  VITAITĖS  TARPTAUTINIO  FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ  KONKURSO

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. II-ojo prof. Veronikos Vitaitės tarptautinio fortepijoninių ansamblių konkurso (toliau Konkurso) idėja pagrįsta vadovaujantis  Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (patvirtinta LR švietimo ministro Nr. ISAK-105 2009), Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatomis, kuriomis siekiama  užtikrinti gabių vaikų visavertį muzikinį ugdymą, sudarant tinkamas edukacines sąlygas. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo tvarką, vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.

 

II. KONKURSO  TIKSLAI

 

3. Sudaryti sąlygas aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir motyvaciją turintiems fortepijono specializacijos  mokiniams ugdytis  atlikėjo sceninę patirtį bei meistriškumą.

4. Skatinti mokinių  meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą ir atlikimo džiaugsmą, puoselėjant ansamblinio muzikavimo tradicijas.

5. Skatinti bendradarbiauti  muzikos pedagogus, suteikiant galimybę tobulinti dalykines kompetencijas, pasidalinimą profesine  patirtimi.

 

III. BENDROSIOS  SĄLYGOS

 

6. Konkursas  vyks 2017 m. vasario 24  d.  Utenos muzikos mokyklos koncertų salėje, Maironio g. 11, Utena.

7. Konkurso organizatoriai: Utenos muzikos mokykla.

8. Konkurso koordinatoriai:

Utenos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Gudienė  tel. 8 683 54556

Utenos muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Aida Driukaitė  tel.  8 699 98793

9. Kontaktai: interneto adresas: www.umm.lt, el. p.  muzikosm@muzika.utena.lm.lt,

 tel. 8-389 61626.

10. Konkurso dalyviai- Muzikos ir meno mokyklų mokiniai (fortepijoniniai ansambliai- programą atliekantys vienu arba dviem  fortepijonais).

11. Konkurso dalyviai  atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius.

12. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias grupes:

A  grupė –  I-III kl. mokiniai, programos trukmė iki 5 min.

B  grupė- IV- VI kl. mokiniai, programos trukmė iki 7 min.

C grupė –VII- VIII kl. mokiniai, programos trukmė iki 10 min.

D grupė- ansamblyje grojantys skirtingų klasių mokiniai, programos trukmė iki 7 min.

13. Informacija apie registraciją, repeticijas ir konkurso eigą bus paskelbta Utenos muzikos  mokyklos internetinėje svetainėje  www.umm.lt  2017 m.  vasario 20 d.

 

  IV. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

14. Konkurso dalyvių paraiškos (dalyvio anketa) priimamos iki 2017 vasario 13 d.

15. Dalyvio anketą rasite adresu www.umm.lt 

16. Užpildytas paraiškas prašome siųsti  el. paštu muzikosm@muzika.utena.lm.lt

17. Konkurso dalyvio mokestis 9  EUR vienam dalyviui.

18. Mokestį dalyviai sumoka atvykę į konkursą arba iš anksto pervesdami į sąskaitą AB SEB banke. Sąskaitos NR. LT 07 7044060002608399

19. Kelionės išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.

 

V. VERTINIMAS

 

20. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia vertinimo komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

21. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai  apdovanojami  padėkos raštais.

22. Kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai  apdovanojami diplomantų bei laureatų diplomais.

23. Geriausiai pasirodžiusiam ansambliui bus teikiamas GRAND PRIX.

 

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis